Soutěže


Sdílené dílny v COPT Uherský Brod

Ve čtvrtek 6. listopadu 2022 navštívili žáci osmých ročníků v rámci sdílených dílen poprvé Střední školu Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Po uvítání byli rozděleni do tří skupin a přiřazeni vyučujícím, kteří si je odvedli do dílen a odborných učeben.  První skupina byla seznámena s prací na CNC stroji. S pomocí pana učitele si na tomto stroji pak každý sám zkusil vypálit z překližky nožík s vlastním logem. Druhá skupina podobný sklápěcí nožík vyráběla v dílně, kde pracovala se smirkovým papírem a pilkou. Třetí skupina se v počítačové učebně seznámila s programem 3 D tisku. Osmáky čekají celkem tři návštěvy, během kterých si osvojí tyto dovednosti. Návštěva školy se jim líbila a se svými výrobky byli všichni spokojeni.

Foto zde.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek