Soutěže


Anthropos Brno

I letos se žáci šestého ročníku vypravili na dějepisnou exkurzi do Brna. V doprovodu třídní učitelky a učitelky dějepisu si v Anthroposu znovu připomenuli období pravěku a vývoj člověka.

 
 

V nově zrekonstruovaném planetáriu zhlédli výukový program Cesta k planetám, kde se jim v sále digitária nad hlavou promítla celá hvězdná obloha.

V Technickém muzeu města Brna si ve fyzikální herně hravou formou ověřili platnost fyzikálních zákonů a poté prohlédli celé muzeum.

Znavení a plní nových zážitků se v odpoledních hodinách všichni vrátili domů.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek