Soutěže


Výukové programy s „VIS Bílé Karpaty“

Ve dnech 22. 4. – 23. 4. 2014 byl pro jednotlivé ročníky I.stupně zajištěn výukový program s přírodní a ekologickou tématikou. Teoretické i praktické úkoly v těchto prožitkových lekcích prováděli spolu s dětmi dva mladí lektoři z VIS Bílé Karpaty. 

 
 

Třídní p. učitelky pro své děti vybraly tato témata:

1. ročník: Řekni mi, co jíš?

2. ročník: Mraveneček a Návštěva u krtka

3. ročník: Pobytová znamení

4. ročník: Pobytová znamení

5. ročník: Brouci

Průběh lekcí v přírodě i ve třídách si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách školy.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek