Soutěže


Dopravní výchova – 4. ročník

Dne 28. 4. – 29. 4. 2014 se žáci 4. ročníku již podruhé v tomto školním roce zúčastnili výuky a výcviku na dětském dopravním hřišti při Základní škole Na Výsluní v Uherském Brodě. Cílem této dopravní akce bylo získání „průkazu cyklisty“

 
 

Děti si nejprve se správcem dopravního hřiště Janem Hýžďalem zopakovaly v odborné učebně prostřednictvím interaktivní tabule teorii, která pak byla součástí závěrečných individuálních testů. Na ně následně navazovala jízda na kole nebo koloběžce, kterou pozorně sledoval druhý z instruktorů. Každý žák byl na své chyby, které během jízdy udělal, upozorněn. Závěrem byl téměř všem žákům předán „průkaz cyklisty“. K nejúspěšnějším řešitelům testu patří: Veronika Grebíková, David Bachan a Josef Grebík. Bezchybnou jízdu absolvovali: Jonáš Vlk, Patrik Zderčík, Pavel Mahdal, Ondřej Zetka, Kristýna Kozáková, Marie Ševčíková, Kristýna Dzuráková a Jan Mikláš.

Více viz fotogalerie.  

 
Tvorba INTERNETOvých stránek