Soutěže


150 – hasiči – oheň jenom zasyčí!

V rámci Vzdělávacího programu Hasík byli žáci druhých tříd 10. června 2014 pozváni k návštěvě stanice jednotky PO v Uherském Brodu, která byla spojena s prohlídkou a ukázkou hasičské techniky.

 
 

V garážích si prohlédli výjezdové automobily a podrobně se seznámili s jejich vybavením. Ve dvoře pak měli možnost obdivovat dosah výsuvné plošiny (27 metrů). Zlatým hřebem návštěvy byla možnost vlastnoručně postříkat proudem vody přilehlé prostranství. Žáci byli nadšeni!

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek