Soutěže


Pernštejni

V úterý 7. 10. 2014 proběhlo ve velké tělocvičně školy představení s názvem Gotika – Život rytířů za vlády Lucemburků. Skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic předvedla, jak a s čím se v době lucemburských králů bojovalo.

 
 

Žáci si mohli vyzkoušet oblečení rytíře i účast v turnaji. Nejlepší z bojovníků byl pasován na rytíře. Jak se představení žákům líbilo, ukazují fotografie.

 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek