Soutěže


Tomáš Baťa

Od 30. 3. do 10. 4. 2015 byla do naší školy zapůjčena putovní výstava nazvaná Tomáš Baťa - československý selfmademan. Kdo byl a co všechno uměl? Král obuvi – tvůrce světové výrobní a obchodní firmy, starosta Zlína, zřídil 35 odvětví výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí.

 
 

Takové a jiné odpovědi se všichni po zhlédnutí celé výstavy dozvěděli. Žáci 2. stupně pracovali s výstavou v hodinách občanské nauky, kde ve skupinách používali pracovní listy s úkoly, na které s pomocí výstavních panelů hledali odpovědi, a slohu. Žáci 5. ročníku v hodině vlastivědy. Pro ně byly vytvořeny jednodušší pracovní listy a při hledání správných odpovědí jim pomáhali naši deváťáci, kteří si zároveň vyzkoušeli malou roli učitele. Jak se jim pracovalo, můžete vidět na fotografiích.

 

 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek