Soutěže


Exkurze 4. B do čističky odpadních vod

Ve středu 22. 4., kdy byl Den Země, jsme šli pěšky do Květné do čističky odpadních vod. Tam na nás čekal pan Guriča. Poutavě nám povyprávěl, jak čistička funguje, a pustil nás do všech prostor.

 
 

Když jsme po žebříku vylezli na lávku a byly pod námi 4 metry znečistěné rozvířené vody, žasli jsme, jak čistička pracuje. Pak jsme po kamenech přeskákali čistou Klanečnici a navštívili jsme minifarmu pana učitele Mazánika. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v květňanské školce a v prodejně skla. Příjemně unaveni, ale plni zážitků jsme se vrátili do školy na oběd.

Žáci 4. B

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek