Soutěže


Beseda o masážích

I letos do školy zavítali manželé Miklášovi, aby žákům 8. ročníku přiblížili téma alternativní medicíny, konkrétně masáží. Díky jejich mnohaleté zkušenosti v tomto oboru měli žákům opravdu co povídat o druzích a technikách masáží a také o celkovém fungování lidského těla.

 
 

Předvedli masáž s pomocí baněk, kterou si mohli vyzkoušet i samotní žáci. Beseda byla velmi zajímavá a poučná. Děkujeme a těšíme se zase za rok.

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek