Soutěže


Finanční gramotnost

Umět zacházet a hospodařit s penězi je v dnešní době stejně důležité jako umět číst, psát a počítat. Mladí lidé při vstupu do života často chybují. 

 
 

Chyby, které udělají s penězi, se nedají napravit tak jednoduše. Mohou se ocitnout ve vážných problémech s dluhy dříve, než si chybu uvědomí a mohou se z ní poučit. Zaslouží si vědět o tom a být na to připraveni

Proto v pátek 19.6.2015 mezi naše deváťáky zavítala paní Ing. Martina Václavíková z Prahy. Formou hry Peníze navíc provedla skupiny (rodiny) finančním životem běžné české domácnosti, všemi nástrahami i příležitostmi, které je v životě mohou potkat. Žáci se museli vypořádat s různými událostmi a nashromáždit dostatek kapitálu, aby dosáhli finanční nezávislosti. Deváťáci byli hrou nadšeni.

 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek