Soutěže


Autorské čtení Petry Braunové

V úterý 20. října 2015 navštívila naši školu paní spisovatelka Petra Braunová. Přijela za námi z Prahy. Má tři dospělé děti – Olivera, Máří a Johanku. K psaní se dostala díky svým dětem. Píše pro děti i dospělé a na svém kontě má asi třicet knih. 

 
 

Setkání s touto příjemnou a sympatickou paní spisovatelkou proběhlo v multifunkčním sále natřikrát. S žáky 1. - 3. třídy se podělila o ukázky ze své trilogie: Kuba nechce číst, Kuba nechce spát a Kuba nechce prohrávat.

Čtvrťáky a páťáky zaujala čtením z knih: Ztraceni v čase a Nela Malá, co nechtěla být malá. Děti se zájmem naslouchaly autorskému čtení o holčičce, ze které chtěla její maminka mít modelku.

Také žáci na druhém stupni poslouchali s velkým zaujetím. Nejprve skutečnému příběhu Mirka Korbela, který se svým otcem podnikl cestu na kole z Prahy do španělské Compostely. Kniha se jmenuje: 3333 km k Jakubovi. Největší ohlas však sklidila kniha: Klub radostí dnešního dne. Tuto knihu napsala spisovatelka na základě vlastních zkušeností s Facebookem. Chce v knize upozornit na nebezpečí této sociální sítě, jejímž prostřednictvím se hlavní hrdince dařilo ovlivňovat cizí životy. Toto téma žáky hodně zaujalo. Někteří dokonce se zájmem přiznali, že si knihu určitě přečtou a že by byli velmi rádi, kdyby mezi nás paní spisovatelka Petra Braunová opět zavítala.

Foto naleznete ve fotogalerii.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek