Soutěže


Beseda k sametové revoluci

Ve středu 18. listopadu 2015 si žáci devátého ročníku připomněli, proč se vlastně 17. listopadu slaví státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. Mnohé z událostí, které se odehrály v naší republice i ve Strání,  jim přiblížila paní Marie Kloudová, host této besedy. Co pak v hodině slohu o životě před 17. listopadem 1989 žáci napsali, si přečtěte:

 
 

Život před 17. listopadem 1989 byl podle mě dost omezený. Lidé museli být pod totalitní vládou a pokaždé, když se pokusili vyslovit svůj názor někde veřejně, tak je esembáci rozehnali pomocí hadic s vodou. Lidem chyběly životní potřeby, dokonce o toaletní papír. Nebyla to podle mě ta nejhorší doba, kterou naše země zažila, ale rozhodně také nebyla nejlepší. A díky studentům, kteří se nebáli říct svůj názor a postavit se režimu, už dnes naše země nežije v komunismu. Oběť, kterou pro nás podstoupili, když byli brutálně napadeni, si dnes připomínáme svátkem 17. listopadu.

                                                                                  Monika Reňáková, 8. A

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek