Soutěže


Jazyková animace

V pátek dne 27. listopadu 2015 proběhla pro žáky 7. až 9. ročníku Jazyková animace. Německý jazyk žákům představila paní Mgr. Simona Malá, zástupkyně koordinačního centra česko- německých výměn mládeže Tandem v Plzni. 

 
 

Paní Malá vyučuje na UP v Olomouci moderní hebrejštinu a německý jazyk na jazykové škole. Pomocí jazykových her si žáci zopakovali slovní zásobu, fráze a reálie německy mluvících zemí. Společnost Tandem podporuje česko-německou spolupráci mladých lidí v jejich volném čase.

 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek