Soutěže


Josef Václav Sládek

Poslední říjnovou hodinu literatury strávily jednotlivé ročníky druhého stupně v knihovně u paní učitelky Marie Kloudové. Opět si pro nás připravila jednu z dalších zajímavých besed. Tentokrát byla řeč o Josefu Václavu Sládkovi. 

 
 

Tento náš velký básník a překladatel, zakladatel poezie pro děti, se narodil 27. října před 170 lety. Na besedě se žáci dozvěděli, co ve svém nelehkém životě prožil a co dokázal. Velký poklad nám zanechal pro další generace ve svých verších pro děti. Někteří žáci si při čtení jeho veršů dokonce vzpomněli, že tyto verše slýchávali v dětství nebo se je sami učili. Z knihovny se nám ani nechtělo.  

 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek