Soutěže


Berlínská zeď

I v letošním školním roce, od 14. prosince 2015 do 8. ledna 2016, byla do naší školy zapůjčena putovní výstava, která se snaží přiblížit jednu z absurdit nejnovějších dějin – Berlínskou zeď.

 
 

Tento symbol Evropy rozděloval Berlín, Německo a Evropu celých 28 let. Autoři výstavy zpracovali základní historické údaje týkající se existence zdi, ke každému období vybrali řadu dobových fotografií, protože ty často autenticky vypovídají o konkrétní situaci, emocích i paradoxech doby. 

Žáci 2. stupně pracovali s výstavou v hodinách dějepisu, kde ve skupinách používali pracovní listy s úkoly, na které s pomocí výstavních panelů hledali odpovědi.

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek