Soutěže


2. světová válka

Přednášku na téma Antisemitismus a holocaust si žáci 9. ročníku vyslechli v pondělí 8. února 2016. Pojmy antisemitismus, holocaust, ghetto Terezín, vyhlazovací tábor Osvětim a celou 2. světovou válku se jim snažil pan Pakosta přiblížit ve své dvouhodinové prezentaci, která byla doplněna obrázky, hudbou i mluveným slovem. 

 
 

Žáci tím tak zakončili dějepisné učivo 2. světové války.

Poznatky z vyučovacích hodin a přednášky využili v hodinách výtvarné výchovy, kde toto téma zpracovávali jako informační leták pro veřejnost. Kromě získaných informací do návrhu letáku vložili i svůj výtvarný um. Práce se jim velmi povedla, posuďte sami.

 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek