Soutěže


Ukliďme břehy potoků

Škola se v rámci Dne Země zapojila do projektu "Ukliďme Česko". Cílem akce bylo uklidit břehy potoků a zaznačit černé skládky. Do  akce se zapojilo celkem 130 žáků a učitelů ze ZŠ a ZUŠ Strání a jeden dobrovolník z řad občanů. Celkem jsme nasbírali 36 pytlů odpadu, jejichž úklid provedou zaměstnanci obce Strání. Černé skládky jsme zaznačili do mapy a předali na místní hospodářství a starostovi obce. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.

 
 
 
  Obrázky
Tvorba INTERNETOvých stránek