Soutěže


Finanční gramotnost

Umět zacházet a hospodařit s penězi je v dnešní době stejně důležité jako umět číst, psát a počítat. O tom se v pátek 20. května 2016 přesvědčili žáci 9. ročníku. 

 
 

Rozděleni do skupin celé dopoledne zábavnou formou hospodařili s penězi, ověřovali si své strategie a poznali dopady svých rozhodnutí. Seznámili se lépe s pojmy úvěr, úrok, dluhová spirála, exekuce, stavební spoření, životní pojištění, hypotéka aj. Nejúspěšnější skupina, která získala nejvíce peněz, dostala na závěr sladkou odměnu.

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek