Soutěže


Týden knihoven

Ve dnech 3. – 9. října probíhal jubilejní 20. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). I naši šesťáci se podívali do knihovny – a hned dvakrát. 

 
 

Nejprve do školní knihovny, kde jim zajímavé informace o písmu, knihách a spisovatelích pověděla paní Marie Kloudová. Druhý den pak do Místní knihovny Strání. Někteří se snad do knihovny vrátí i jindy a vypůjčí si knihu, která je zaujme.

 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek