Soutěže


Lež na procházce

Opět po roce mezi nás zavítal pan Tomáš Fránek, novinář ze společnosti Brodem. Ve dvouhodinovém programu s názvem Lež a pravda debatoval s námi, sedmáky, o světě médií.

 
 

Prostřednictvím praktických ukázek jsme se mohli zamýšlet nad pravdou a lží, kterou nám média podsouvají. Je na každém z nás, zda všemu slepě uvěříme, nebo budeme hledat pravdu.

Beseda se nám moc líbila, byla velmi zajímavá a poučná.

 

                                                                Kristýna Dzuráková a Petra Tinková, 7.B

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek