Soutěže


Nicholas Winton – 2. světová válka – Holocaust

Učivo devátého ročníku o 2. světové válce jsme v pondělí 23. ledna 2017 zakončili přednáškou pana Pakosty o Antisemitismu a holocaustu. Dvouhodinová prezentace o důvodech, průběhu a následcích války byla doplněna obrázky, hudbou i mluveným slovem. 

 
 

Hned druhý den jsme se s žáky 9. ročníku vydali do kina Máj v Uh. Brodě, kde byl připraven vzdělávací pořad „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. V hodinovém dokumentárním filmu žáci lépe poznali muže, který se zasloužil o životy několika stovek dětí z Československa před vypuknutím války a který s tímto tajemstvím žil spoustu let. Svůj čin nepovažoval za významný, bylo pro něj prvořadé pomoci potřebným v nouzi.

V následujících hodinách výtvarné výchovy toto téma zpracovávali žáci do podoby informačního letáku. Velmi pěkné práce, po obsahové i výtvarné stránce, jsou vystaveny na nástěnce v druhém patře školy.

Na takovéto osobnosti bychom neměli zapomínat a doufám, že nezapomenou ani naši deváťáci.

 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek