Soutěže


Beseda o Boženě Němcové

21. ledna 2017 jsme si připomněli, že před 155 lety zemřela naše nejznámější spisovatelka Božena Němcová. V druhém březnovém týdnu se ve školní knihovně vystřídaly všechny ročníky druhého stupně, aby zavzpomínaly na její život a dílo. Besedu pro ně připravila paní učitelka Marie Kloudová, které tímto děkujeme.

 
 

Její vyprávění bylo velmi zajímavé a poutavé.

Božena Němcová musela ve svém životě mnohé překonat a dokázat. Ještě dlouho budeme přemýšlet nad jejími slovy, která napsala asi deset let před svou smrtí:

„Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova as za dvě stě let, anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší…“

 

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek