Soutěže


Šesťáci na Obecním úřadě ve Strání

Ani letos nepřišli šesťáci o exkurzi na místní obecní úřad. Ve středu 28. března jsme se tam všichni vypravili. Přivítal nás pan starosta Antonín Popelka a spolu s paní matrikářkou nám povídal o naší obci. 

 
 

Žáci se dozvěděli spoustu informací i novinek (např. o oslavách obce v příštím roce 2018, o stavbě nové cesty a mostu ve Květné a také o rozpočtu obce). Jak tyto a jiné informace zpracovali v hodině výchovy k občanství do podoby informačního letáku o Strání, najdete na fotografiích.

 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek