Soutěže


Historická exkurze – Osvětim, Krakov

Místo, které každého svou atmosférou osloví. To je Státní muzeum Osvětim – Březinka v Polsku. Žáci 8. a 9. ročníku jej navštívili ve čtvrtek 4. května 2017. Na vlastní oči se podívali, jaký osud měli lidé, kteří se za 2. světové války do tohoto německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora dostali (ať z politických či náboženských důvodů). 

 
 

Druhou část dne strávili ve druhém největším městě Polska – Krakově. Toto historické město na řece Visle jim svou krásnou severskou architekturou (hrad a zámek Vavel, Jagellonská univerzita, Rynek Glovny aj.) i slunečným počasím zpříjemnilo odpoledne.

Návrat v pozdních večerních hodinách byl tečkou za velmi náročným dnem plným poznání.

 
  Obrázky
Tvorba INTERNETOvých stránek