Soutěže


Deváťáci na exkurzích

V rámci volby budoucího povolání navštívili naši žáci 9.A v pátek 13. října Moravské sklárny Květná. Viděli zde namáhavou práci a zručnost našich sklářů i ostatních zaměstnanců skláren, bez kterých by nevznikly tak krásné skleničky, džbány, štamprlky,... 

 
 

Hned příští týden v úterý 17. října jsme se jeli podívat do SPŠ a OA Uherský Brod. Prošli jsme obě školy i dílny a seznámili jsme se s učebními i maturitními obory těchto škol i s možnostmi jejich využití v budoucí profesi.

Fotky ve fotogalerii

 
Tvorba INTERNETOvých stránek