Informace pro veřejnost


Kariérové poradenství

Od letošního školního roku můžete v naší škole využít službu Kariérového poradce, kterou poskytuje Mgr. Marie Šimková. Poradenství je určeno pro všechny žáky a jejich rodiče. Poradenství zahrnuje možnost individuálního testování žáků, konzultace výsledků, informace o jednotlivých povoláních, nasměrování žáka podle osobnostních rysů, zájmů a dovedností, orientace na trhu práce apod. Individuální konzultace probíhají po domluvě.

Kontakty: simkova@zsstrani.cz, tel. 572 697 301

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek