Informace pro veřejnost


Úprava ceny stravného

Vážení strávníci, rodiče,

od 1.března 2020 je upravena cena stravného. Důvodem je zvyšování cen potravin a povinnost stravovacího zařízení dodržovat závazné výživové dávky dle věkových skupin strávníků podle vyhlášky č. 463/2011 Sb. ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Věkové skupiny              Finanční limity Kč      Cena nyní Cena nová  

1. Strávníci 7-10 let          oběd 16,00 až 32,00       23,-     25,-

2. Strávníci 11-14 let         oběd 19,00 až 34,00      25,-     27,-  

3. Strávníci 15 a více let     oběd 20,00 až 37,00      26,-     28,-

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek