Informace pro veřejnost


Výzva KHS ZK a ředitelky školy

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějících z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Prosím o zaslání zprávy o karanténě se jménem dítěte na e-mailovou adresu ředitelky školy stupkova@zsstrani.cz. Více viz příloha.

Žádám všechny zákonné zástupce, aby zodpovědně přistupovali k této výzvě a dodržovali všechna uvedená doporučení. 

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek