Informace pro veřejnost


Výuka AJ v naší škole

Výuka anglického jazyka na 2. st. ZŠ  probíhá dle posledního vydání učebnic Project nakladatelství Oxford, kterých součástí je pracovní sešit s poslechovým CD pro každého žáka, vhodné k domácímu procvičování.

 
 

Pokračujeme v zavedené konverzační hodině (poslední v týdnu) dle probraných témat.
Po vzájemné konzultaci s vyučujícími anglického jazyka z jiných škol byly v loňském školním roce sestaveny srovnávací testy, které žáci 7., 8., a 9. ročníku naší školy absolvovali. Testy obsahovaly úkoly ze základních jazykových dovedností (práce s textem, poslech a mluvnická cvičení) z učiva, které je dáno ŠVP ZV. Výsledky testů odpovídaly požadované znalostní úrovni žáků a byly srovnatelné s výsledky kontrolních prací z jiných hlavních předmětů. 
Žákům je pravidelně nabízena možnost zlepšení úrovně jazyka a rozšiřování čtenářských a poslechových znalostí angličtiny pomocí populárního anglického měsíčníku Gate určeného pro 2.st. základních škol a střední školy, dále nabídkou konverzace v AJ v rámci školního klubu.

Žáci 9. tříd byli v březnu 2016 testováni testy KALIBRO z českého jazyka, matematiky, humanitního základu, přírodovědného základu, anglického jazyka a ekonomie. Testy z anglického jazyka dopadly jako jedny z nejlepších. Souhrnné výsledky testování jsou k dispozici v ředitelně. 

V tomto školním roce proběhne v naší škole testování pod záštitou ČŠI.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek