Informace pro veřejnost


Přítomnost učitelů ZUŠ

V příloze naleznete tabulku obsahující rozpis přítomnosti jednotlivých učitelů na ZUŠ. 

 
[ 18. září 2017 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Školní vzdělávací program

Základní umělecká škola Strání poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech – hudebním a výtvarném. ZUŠ působí krátce při ZŠ Strání. Silnou stránkou je velký zájem rodičů o zápis dětí do ZUŠ a nechybí ani velká podpora ze strany zřizovatele a veřejnosti v obci.

 
[ 14. září 2016 | celý text... ]
 

Přítomnost učitelů a rozvrh hodin

V přiložených dokumentech naleznete rozvrh hodin učitelů pro školní rok 2015/2016 a jejich přítomnost v ZUŠ Strání.

 
[ 11. září 2015 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Výše úplaty vzdělávání na ZUŠ

 
[ 29. května 2015 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Školní řád

V příloze najdete Školní řád ZUŠ.

 
[ 3. února 2014 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Učební osnovy ZUŠ

ZUŠ Strání poskytuje vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, žákům základních, středních a vyšších odborných škol ve věku od 5 let. Ve všech oborech je výuka vedena podle učebních plánů, schválených MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod. č. j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995.

 
[ 15. ledna 2014 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek