Informace pro veřejnost


Školní vzdělávací program

Základní umělecká škola Strání poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech – hudebním a výtvarném. ZUŠ působí krátce při ZŠ Strání. Silnou stránkou je velký zájem rodičů o zápis dětí do ZUŠ a nechybí ani velká podpora ze strany zřizovatele a veřejnosti v obci.

 
 
 
Přiložené soubory
ŠVP pro ZUŠ Strání 2021.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek