Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Projektový tým


Hlavní manažer projektu:
Mgr.Irena Michalčíková

Supervize odborného řešení projektu:
Ing.Miroslava Kořínková

Ekonomka projektu:
Edita Zetková

PR pracovník:
Mgr.Iva Stupková

Vedoucí odborných řešitelů:
RNDr.Janka Schreiberová

Řešitelé projektu:
Mgr.Iva Stupková
Mgr.Jana Jančová
Mgr.Bc.Miroslava Popelková
Mgr.Monika Gahérová
PaedDr.Ľubomír Kiko

Projektový tým: Schéma
© Mgr. Iva Stupková 2010, 2011, 2012
Zlínský kraj | MŠMT | esf | ZŠ Strání | OÚ Strání | ZŠ Podolie