Ze žáků jsou průvodci

Žáci ze straňanské školy popírají existenci státních hranic. Ve školních projektech tak proto úzce spolupracují se školami na opačné straně hranice. Jen před pár dny dokončili téměř rok připravovaný projekt „Společné poznávání Zlínska a Trenčínska“.

 
 

„Po rozdělení Československa došlo v příhraničí k oslabování vzájemných vztahů. I díky tomuto projektu si naše děti mohou uvědomit, že jen o pár kilometrů dál na východ mohou najít nové kamarády,“ vysvětluje Irena Michalčíková, ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Strání. Téměř na celý školní rok se tak děti změnily na animátory a organizátory poznávacích zájezdů. Projekt vyvrcholil v červnu. „Slovenské děti ze školy v Podoliu přijely na poznávací cestu, kterou pro ně kompletně připravili naši žáci. Součástí "poznávacího balíčku" byla exkurze ve sklárnách, prohlídka zámečku, místního kostela i historických stavení Štrbákovce. Naši žáci připravili kromě prohlídky Strání i výlet do Uh. Brodu, kde žáky ze školy Podolie zaujala synagoga, židovský hřbitov a Muzeum J. A. Komenského. Projekt počítal také s výměnou rolí. "Naši žáci tak poznali velmi nevšední místa Nového Mesta nad Váhom a historii Čachtic. V Podoliu pak muzeum miniatur hradů a zámků Slovenska, v Pobedíme jak se žilo před sto lety a nakonec i současnou tvář lázní Piešťany,“ vyjmenovala Michalčíková.

Viz. odkaz z novin: http://www.idobryden.cz/zpravy/ze-zaku-jsou-pruvodci/5826c898-f37b-102e-98df-00e0814daf34/

 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek