Projekty


Obědy do škol ve Zlínském kraji III

ZŠ a ZUŠ Strání je zapojena do projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III podpořený finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR. Jedná se o potravinovou pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek