Vybíjená

Na okresní kolo ve vybíjené vyrazili vybraní žáci pátých tříd v pátek 13. 4. 2018 za velmi deštivého počasí. Ale ani navlhlé oblečení, ani soustředění všech devatenácti družstev do jediné haly je neodradilo od sportovního nadšení. I když se nedostali na první tři postupová místa, byli pro ostatní družstva rovnocenným soupeřem. Všem patří velká pochvala za reprezentaci školy.  

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek