Řemeslo má zlaté dno

Ve čtvrtek 16. května 2019 naše třída 8.A navštívila SOU v Uh. Brodě, kde se konala akce o poznání řemesel. Na začátku jsme byli poučeni o bezpečnosti chování na daných pracovištích a ve škole. Potom jsme se rozdělili do skupinek a přiřadili nám studenta, který nás provázel po jednotlivých pracovištích. Celkem jsme si vyzkoušeli 10 různých řemesel. Od malíře, pekaře až po opraváře zemědělských strojů. Zkusili jsme si ozdobit perníčky, položit podlahu nebo taky práci s vrtačkou.

Na závěr jsme byli odměněni sladkostí. Akce se nám moc líbila a odcházeli jsme s úsměvem na tváři.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek