Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se naše škola zúčastnila okresního kola olympiády z českého jazyka, které se konalo v Uherském Hradišti. Adéla Miklášová z 9. B obsadila krásné 9. místo s celkovým počtem bodů 38 a Eliška Zetková z 9. A získala 12. místo s 37 body. Oběma patří velká pochvala a poděkování za reprezentaci školy.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek