Biologická olympiáda

Před Velikonocemi se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie D, ve kterém soutěžili žáci 6. a 7. tříd. Letos se vše točilo kolem „Těžkého života ve vodě“.

Ani v době distanční výuky nebylo sleveno z požadavků této nelehké soutěže, a tak se účastníci museli vypořádat s online testem, online poznáváním organismů a také s laboratorní úlohou, ve které zkoumali obsah minerálních látek v různých vzorcích vody.

Všem zúčastněným patří velké poděkování za jejich čas a zájem prohloubit si přírodovědné znalosti. Dosažené výsledky byly velmi dobré a o umístění na prvních místech rozhodoval rozdíl jen několika bodů.

Vítězkou se nakonec stala Alica Janigová ze 7. A. Gratulujeme a držíme palce při reprezentaci naší školy v krajském kole.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek