Přírodovědný klokan

Ve středu 16. 10. 2013 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan.

 
 

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Z naší školy soutěžilo v kategorii Kadet (8. a 9. ročník) celkem 55 žáků. Nejlepší řešitelkou je Monika ZETKOVÁ z 9.A, druhým v pořadí je Marian FLEKAČ z 9.A a třetí je Bernadeta POPELKOVÁ z 9.A.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek