Chemická olympiáda

První týden v lednu proběhlo školní kolo chemické olympiády. Žáci museli zvládnout náročný test a poté provedli laboratorní úkol (acidobazická titrace).

 
 

Nejlépe uspěla Monika Zetková z 9. A, získala 64 bodů.

Iveta Adámková z 9. A získala 41 bodů.

Marian Flekač  z 9. A získal 38 bodů.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek