Dopravní soutěž

Dne 2. června 2014 se na školním hřišti konala v dopoledních hodinách Dopravní soutěž pro žáky prvního stupně. Děti soutěžily ve třech kategoriích.

 
 

Nejmladší kategorii „Ovečky“ obsadili  prvňáčci. Žáci druhých a třetích tříd tvořili druhou kategorii a soutěžili pod názvem „Pejsci.“ Tyto dvě nejmladší kategorie plnily úkoly chodce jako účastníka silničního provozu. Třetí kategorie byla sestavena z žáků čtvrtých a pátých tříd a soutěžili pod názvem „Draci.“ Tato nejstarší kategorie si ověřovala, do jaké míry zvládá základní pravidla silničního provozu v roli cyklisty. Většinou pětičlenné skupinky žáků různých kategorií musely projít čtyřmi stanovišti, kde společně plnily zadané úkoly. Žáci řešili různé otázky s dopravní tématikou, jednoduché dopravní situace chodce a cyklisty a také si ověřili znalost dopravních značek. Nelehký byl praktický úkol – projet bezchybně na kole (kategorie Draci) a koloběžce (kategorie Ovečky, Pejsci) již předem připravenou trasu plnou překážek. Během soutěže si děti opekly špekáčky. Vítězové jednotlivých kategorií byli na konci soutěže odměněni diplomem a drobnými cenami. Vítězným družstvům gratulujeme. Všem zúčastněným dětem a učitelům děkujeme za vzorný průběh celé soutěže. Děkujeme také panu Josefu Kloudovi a Karlu Bemerovi za pomoc při sestavování překážkové dráhy a přípravu ohniště. Velké poděkování patří i žákyním z IX. A – Denise Bortlové, Ivetě Adámkové a praktikantce Aleně Hrbákové za ochotnou pomoc dětem při opékání špekáčků. Taktéž děkujeme Daně Havlíkové z IX. A za nelehkou práci fotografa. Tato soutěž se každoročně pořádá u příležitosti Dne dětí. Chceme tímto alespoň z části přispět za k  menší nehodovosti dětí na silnicích a zabránit jejich úrazům. Věříme, že si žáci rádi zasoutěží v podobných úkolech i příští rok.

Děkujeme paní Petře Hrbákové za sladkosti, které věnovala dětem k jejich svátku.

Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách naší školy.

V příloze naleznete výsledkovou listinu.

 
Přiložené soubory
Vysledkova_listina.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek