Celostátní „blesková soutěž Happysnack - Kalendář 2016“

Žáci naší školy jsou již několik let zapojeni do projektů dotovaných EU a ČR: „Podpora spotřeby školního mléka“ a „Ovoce a zelenina do škol“. V projektu je zapojeno 480 základních a středních škol po téměř celé České republice.

 
 

V listopadu vyhlásil projekt Happysnack – automat na zdravou svačinku „bleskovou soutěž“ pro všechny žáky a žákyně – nakreslit obrázek k tématu: „JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, ZDRAVÁ STRAVA JE VŽDY PRÍMA!“ Děti naší školy se za pomoci nejrůznějších technik soutěže úspěšně zúčastnily. Jejich práce, které do soutěže vybraly p. učitelky N. Jankových a A. Žďárská, se tak staly součástí stolního kalendáře Happysnack pro rok 2016. Autoři obrázků obdrželi od organizátorů soutěže po 2 kusech tohoto stolního kalendáře a od naší školy sladkou odměnu.                    

O téměř desetinu ze všech publikovaných obrázků v kalendáři se zasloužili tito žáci naší školy: Tereza Kolajová (1.A), Kristýna Havlíková a Viktor Želibabka (1.B), Alica Janigová (2.A), Kristýna Dufková (3.A) a ze třídy 4.A Kateřina Zetková, Markéta Popelková, Anita Kobingerová a Amálie a Natálie Šimkovy. 

 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek