Soutěž v textovém editoru MS Word

Jako každý rok, tak i letos, se naši žáci zúčastnili okresní kola soutěže v informatice. V první části soutěže žáci porovnávali své teoretické znalosti o výpočetní technice, kdežto v druhé části museli své znalosti aplikovat v praxi. 

 
 

Cílem druhé části bylo upravit text podle předlohy v programu MS Word tak, aby se nově vytvořený dokument co nejvíce podobal originálu. Naši školu reprezentovaly žačky osmého ročníku – Dominika Jurásková a Ráchel Otte. Obě dvě se utkaly s ostatními žáky 28. března ve Starém městě. Z celkového počtu 22 účastníků, i přes velkou konkurenci starších žáků, se Dominika Jurásková umístila na krásném 4. místě.  

 
Tvorba INTERNETOvých stránek