Informace


Co je SRPDŠ a čí zájmy hájí

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Strání je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí ve škole. Toto sdružení hájí práva a zájmy dětí v obci Strání-Květná.

 
 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Strání je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí ve škole. Toto sdružení hájí práva a zájmy dětí v obci Strání-Květná. Jedná se o právnickou osobu, která je ze zákona registrována u MV.

Jedná se o nezávislou organizaci, která spolupracuje s jinými orgány a organizacemi k zabezpečení svých cílů, tj. především hájit práva a zájmy dětí. Taky se snaží zabezpečovat svými finančními prostředky, které jsou především spojeny s organizováním kulturních akcí aktivity a zázemí v Základní škole Strání.

Toto sdružení se skládá se zástupců rodičů jednotlivých tříd, kteří si ze svého středu volí předsedu, pokladní a revizory účtů. Scházejí se dle potřeby, ale nejméně jednou ročně, kde projednávají s vedením školy a dalšími orgány problémy, které se vyskytují.

Každý občan obce, který má zájem o výchovu dětí, nebo chce řešit určité problémy týkajících se ZŠ Strání se může obrátit na předsedu SRPDŠ, ale taky i na zástupce jednotlivých tříd.

Každý rok jsou z příjmu SRPDŠ vydávány finanční prostředky pro potřeby dětí a ZŠ Strání. Udělení finančních prostředků bývá odhlasováno na základě požadavků vedení Základní školy. Členové SRPDŠ jsou vděčni za každý podnět a pomoc při výkonu zájmů dětí.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek