Informace


Plesové ohlédnutí

Jako každý rok se i tento konal tradiční Rodičovský ples v ZŠ a ZUŠ Strání. V sobotu 30. ledna 2010 po dvacáté hodině jsme měli možnost vidět vystoupení dětí z orientální taneční skupiny SATURN pod vedením Alice Bušové.

 
 

Jednalo se o druhé vystoupení této orientální skupiny na Rodičovském plese. Stejně jako minulý rok předváděné výkony dětí byly až na profesionální úrovni a jsem velice rád, že Rodičovský ples byl obohacen tímto velmi hezkým vystoupením. Za tento velmi pěkný zážitek patří veliké díky všem vystupujícím dětem, jejich rodičům a především paní Bušové, která strávila hodně svého času při nácviku s dětmi.

Po vystoupení orientální skupiny SATURN proběhlo tradiční slavnostní vyhlášení nejoblíbenějších kantorů roku 2009/2010, které si volili sami žáci. Pro první stupeň byla žáky zvolena paní učitelka Mgr. Pavla Horňáčková a pro druhý stupeň paní učitelka Mgr. Dagmar Kočicová. Oběma učitelkám SRPDŠ gratuluje, děkuje za jejich nelehkou práci a přeje hodně pracovních úspěchů.

Po slavnostním vyhlášení a předání cen pro nejoblíbenější kantory roku došlo k vyvrcholení slavnostního večera. Na taneční sál slavnostně vstoupili žáci devátých a z části osmých tříd. Na tento slavnostní okamžik se přišlo podívat velké množství lidí, které žáky přivítali velkým potleskem a slzami dojetí v očích. Nebylo se čemu divit, když na taneční sál vstoupily „princezny“ v bílých krásných šatech doprovázeny svými „princi“, kteří je sebevědomě doprovázeli. Jejich následné vystoupení bylo opravdu nádherné, které se dalo sledovat jenom se zatajeným dechem. Celé vystoupení dopadlo na jedničku, za což můžeme děkovat všem vystupujícím žákům a paním učitelkám Mgr. Marii Zetková a Mgr. Marii Šimkové, které strávily moře času nácvikem.

O příjemně strávený večer se postarala dechová hudba Javorinka, cimbálová muzika Husličky, rocková skupina Sache Phantes, DJ Kofi, zvukaři Ing. Jiří Novák a Ing. Aleš Blahůšek, za což všem patří veliký dík.

Velice rád bych touto cestou poděkoval místostarostovi obce panu Antonínu Zámečníkovi za jeho velice vstřícný přístup a pomoci při organizování Rodičovského plesu, dále paní ředitelce ZŠ a ZUŠ Strání Mgr. Ireně Michalčíkové, která jako každý rok se aktivně podílela na organizaci, všem sponzorům za věcné dary do tomboly, rodičům vystupujících dětí, členům SRPDŠ, jejich rodinným příslušníkům a známým, kteří na úkor svého času organizovali Rodičovský ples a plnili si své povinnosti až do ranních hodina, hasičům, kuchařkám, uklizečkám a Vám všem co jste přišli podpořit tuto tradiční společenskou akci.

Celkový výtěžek z Rodičovského plesu bude poskytnut podle požadavků kantorů a vedení školy pro potřeby žáků „našich dětí“, které by si museli hradit sami rodiče, nebo získat z jiných zdrojů. Jedná se například o nemalé příspěvky na plavání, lyžařský výcvik, výlety, techniku a další.

Ještě jednou Vám všem děkuji jménem SRPDŠ a přeji vše nejlepší v roce 2010.

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek