6. A NA EXKURZI V BRNĚ

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 jsme brzy ráno vyjeli do Brna. Navštívili jsme Technické muzeum, kde jsme se nejprve ponořili do nejrůznějších experimentů vycházejících ze zákonů fyziky, poté jsme si prohlédli další části expozic. Během poledne jsme se přesunuli do planetária, díky němuž jsme absolvovali výpravu do vesmíru, prohlédli si hvězdnou oblohu a pronikli do tajů Sluneční soustavy. Poslední zastávkou byl Pavilon Anthropos. Průvodkyně nám rozšířila vědomosti o vzniku a vývoji člověka, čímž jsme uzavřeli naše dějepisné povídání o pravěku.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek