Mimořádné opatření vlády ČR

S účinností od 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto mimořádného opatření se do odvolání přerušuje výuka na ZŠ a ZUŠ Strání, toto přerušení se týká i součástí ŠD a ZUŠ.

Povinností žáků bude pravidelně sledovat zadávání domácích úkolů a učiva v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři, popř. zasílání úkolů e-mailem.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek