Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 1.9.2020 letos proběhne  v jednotlivých kmenových třídách (nikoliv společně před budovou školy) a to následovně:

9:30 - žáci 6. - 9. ročníku 

9:45 - žáci 2. - 5. ročníku

10:00 - slavnostní uvítání prvňáčků před budovou školy (v případě deště v MF sále), pak se rodiče s žáky přesunou do třídy, kde jim paní učitelky předají učební pomůcky a sdělí základní informace. Prosím rodiče, aby měli s sebou při vstupu do budovy školy roušky.

Upozorňujeme, že v úterý 1.9.2020 nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek