Rozloučení s deváťáky

Slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd proběhlo v pondělí 27. 6. 2022 v multifunkčním sále školy. Pozvání přijal pan starosta Antonín Popelka, pan kaplan Václav Škvařil, předsedkyně SRPDŠ Monika Pavlušová, bývalá předsedkyně SRPDŠ Irena Kolajová a předsedkyně rady školy Edita Zetková. Každý z přítomných hostů k žákům promluvil a popřál jim do dalších let. Žáci devátých tříd si připravili děkovné proslovy a prezentace. Paní ředitelka poděkovala za dlouholeté vedení SRPDŠ Ireně Kolajové.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek