Trestní odpovědnost mládeže

V úterý 28. března navštívila naši školu paní Šabatová, policistka z Uherského Hradiště, a připravila si pro 8. a 9. ročník povídání o trestných činech mladistvých. Seznámila nás s trestní odpovědností a vysvětlila rozdíl v chování v mezích zákona a za jeho hranicemi. Objasnila nám pojmy přestupek, užívání drog a alkoholu, krádeže aj. Řekla nám, co nás za trestný čin nebo přestupek čeká a kdo za nás odpovídá a kdo by byl potrestán.

Z besedy jsme si odnesli, jak se správně chovat, abychom nic neporušili. Děkujeme paní Šabatové za poučné povídání. Moc se nám to líbilo.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek